Günümüz modern tıbbında bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak İç Hastalıkları birimi (Genel dahiliye) kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla beraber erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direkt çözüm merkezi olmaya devam etmektedir.

Halk arasında İç Hastalıkları olarak adlandırılan Dahiliye bölümü geniş kapsamlı bir bilim dalıdır.Çeşitli yakınmalar ile başvuran hastaların ayaktan ve yatarak tedavilerinin düzenlendiği bölüm olup,sorunlarını gidermede kılavuz görevi üstlenmektedir.Bu nedenle hastaların ilk başvuru yaparak tetkiklerinin yapıldığı,ilk teşhisinin konulduğu,hastalığın durumuna göre ya bu birim tarafından tedavisinin düzenlendiği ya da bir başka branşa sevk edildiği bölümdür.Genel yaklaşım itibariyle, hastayı objektif değerlendirmek ve tedavi etmek Genel Dahiliyenin temel prensibidir.

Ateşli hastalıklardan metabolik hastalıklara, böbrek hastalığından, karaciğer hastalıklarına tüm sorunların başvuru ve çözüm merkezi İç Hastalıkları Ünitesi’dir. Nefroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji, Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Romatoloji İmmunoloji-Allerji, Diabet, Kardiyoloji gibi kendini hızla yenileyen yan dallar hep Dahiliyenin içinden doğmadır. İç hastalıkları Uzmanı tanısını koyduğu hastayı cerrahi tedavi gerektiği durumlarda genel cerrahi başta olmak üzere tüm cerrahi branşlara yönlendirmektedir.

Yine ameliyat öncesi-ameliyat sonrası birçok vakanın kalp, akciğer (solunum), böbrek-karaciğer problemlerinin çözümüne direkt devreye giren ve sorunu çözen birim İç Hastalıklarıdır. Özetle erişkinlerin sağlık sorunlarının tümünde ilk başvuru merkezi ve çözüm ünitesi İç Hastalıkları Birimidir.


Dahiliye Birimimizin İlgilendiği Başlıca Konular:
• Kan Hastalıkları (Anemiler)
• Böbrek Hastalıkları
• Koroner Kalp Hastalıkları
• Kalp Yetersizliği
• Ritm Bozuklukları
• Hipertansiyon
• Lipid düzeyi (Kolestrol,Trigliserid) Bozuklukları
• Diabetus Mellitus (Şeker Hastalığı)
• Troid Bezi Bozuklukları (Guatr)
• Obesite
• Karaciğer Hastalıkları
• Reflu ,Gastrit,Ülser,Kabızlık,kolit gibi Sindirim Sistemi Hastalıkları
• Yaşlılık ve Yaşlılığa bağlı sorunlar (Geriatri)
• Ateşli Hastalıklar
• Romatizmal Hastalıklar ve Ateşli Eklem Romatizması
• Ameliyat öncesi ve sonrası genel değerlendirme