Çağımız insanının hızla değişen dünyada yaşamın anlamını giderek daha fazla sorgulaması ve beraberinde giderek artan yalnızlığının, bunun yanı sıra modern tıbbın insanın bedensel sağlığı ile ruhsal sağlığının bir bütün olduğunu keşfetmesi, günümüzde psikiyatrinin yerini farklılaştırmıştır. Bunun sonucunda, psikolojik danışmanlık ve psikiyatrik tedavi hizmetlerine ihtiyaç duyan ve bölümümüze başvuranların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda alınacak destek, bireyin sosyal yaşamını daha sağlıklı ve mutlu sürdürebilmesi açısından doğal bir gereksinim haline gelmiştir.


Psikiyatri Birimimizin İlgilendiği Başlıca Konular:
• Uyum Bozuklukları
• Duygu-Durum Bozuklukları: Depresif Bozukluklar, İki Uçlu Mizaç Bozuklukları (Manik Depresif Hastalık)
• Kaygı Bozuklukları: Panik Bozukluk, Obsesif-Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı), Özgül Fobiler, Sosyal Fobi,
• Psikotik Bozukluklar: Şizofreni gibi gerçeği değerlendirmenin bozulduğu durumlar
• Yeme Bozuklukları: Anoreksia ve Bulimia Nervosa
• Aile-Eş Terapisi