Tıp Merkezimizde Röntgen, Ultrasonografi,Renkli Doppler Ultrasonografi, Kemik Dansitometresi, Mammografi ve Tomografi çekimi yapılmaktadır. Sistemimiz günümüz modern çağının son teknolojisi olan CR Sistemi kullanarak yapılmaktadır. Hastalarımızın bütün görüntüleri sistemimizde arşivlenmektedir.


Kemik dansitometre nedir?
Kemik yoğunluk ölçümüdür. Başka bir deyişle kemik erimesine bağlı kemiğin kırılganlık riskini belirleyen ölçüm yöntemidir. Ölçüm 10 dk içinde yapılır. Ölçüm sırasında herhangi bir zorluk veya ön hazırlık yoktur.

Osteoporoz (kemik erimesi) nedir?
Kemik kütlesinde azalma ve kemik dokusunun mikroskobik yapısında bozulma sonucu kemikte kırık riskinin artmasına yol açan bir iskelet hastalığıdır. Herkeste olan kalsiyum kaybı bu hastalığa neden olur. Kaybedilen kemik geri kazanılamaz. Ancak erken teşhis yapılırsa ilerlemesi olduğu yerde durdurulabilir. Menapoz dönemindeki kadınlarda yüksek oranda görülür, ancak çeşitli sebepler ile çocuk, gençler, kadın ve erkeklerde de görülür.

Osteoporoz belirtileri ve sonuçları nelerdir?
Hafif bir ters hareket ile kalça ve bilek kırıkları meydana gelir. Omurga çökmeleri ise hissedilmez, boy kısalığı ve kamburluk böyle oluşur. Genelde kalça ve bilek kırıkları ortaya çıkıncaya kadar herhangi bir belirti ve ağrı olmaz. Ancak bazı kişilerde ileri yaşlarda romatizma zannettikleri diz ve bel ağrılarına neden olabilir. Bu nedenle kemik erimesi hastalığına sessiz hastalık/osteoporoz denilmektedir. Bu nedenlerle 5-45 yaş arası herkes bir kere kemik yoğunluğunu ölçtürmelidir.

Mammografi
Memede her türlü kitlenin ve dolayısı ile meme kanserlerinin erken teşhisinde ekonomik, yaygın ve en kolay yöntem olan mammografi, hastanemizde modern bir cihazla çekilmektedir. Bu yolla erken dönemde teşhis edilen kanser oluşumları, hastanemiz koşullarında, cerrahi ya da medikal olarak tedavi edilebilmektedir.

Meme hastalıklarının erken tanısı kadın sağlığının kurallarından biridir. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başındadır.

Memedeki kitleler klinik muayene ile ancak 1.5-2 cm. gibi belirgin boyutlara ulaştıkları zaman saptanabilmektedir. Oysa Mammografi ile çok daha küçük boyutlarda iken tespiti mümkün olmaktadır. Erken tanı ve tedavi ile hastanın prognozu olumlu yönden etkilenmekte iyileşme şansı çok artmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalara göre meme kanserinin erken tanısında mammografi büyük oranda etkili olmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi
Tomografi vücuttan kesit şeklinde görüntü alma işlemini tanımlar. Bilgisayarlı Tomografide kesitsel görüntü bilgisayarlar yardımıyla elde edilir. Hastanemizde en yeni teknoloji ile spiral tomografi cihazı kullanılmaktadır. Tomografi cihazımız birçok hastalıkların teşhisinde önemli bir rol oynamaktadır.